Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Všeobecné obchodní podmínky

   Společnosti GALANTO GROUP s.r.o. provozující Galanto.cz, se sídlem Braunerova 563/7, Libeň, 180 00 Praha 8

  IČO 24185388, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

   v oddílu C, vložce číslo 186644 .

   

  1. Všeobecné ustanovení

  1.1Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“)  platí pro nákup v internetovém obchodě www.galanto.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (prodávající) a kupujícího (kupující).Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi www.galanto.cz a Zákazníkem.

  1.2.Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel,řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.

  1.3. Odesláním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a Politikou ochrany osobních údajů www.galanto.cz a že s nimi souhlasí. Na tyto Podmínky a Politiku ochrany osobních údajů je Zákazník upozorněn již před uzavřením kupní smlouvy a má možnost kdykoli se s nimi seznámit na internetových stránkách www.galanto.cz.

  1.4.Kupní smlouva je uzavřená okamžikem doručení objednávky Zákazníka k www.galanto.cz.Text uvedený případně Zákazníkem v objednávce v rámci formulářového políčka označeného jako „Poznámka“ není součástí kupní smlouvy a jeho obsah není pro  www.KabelkyPenezenky.cz závazný. Galanto zašle Zákazníkovi bezprostředně po uzavření kupní smlouvy jedno její vyhotovení prostřednictvím automaticky generovaného e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce.

  1.5Vymezení pojmů

  Dodavatel/prodávající – je osoba, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
  Kupující/spotřebitel – je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby.
  Kupní smlouva – objednávka kupujícího je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
  Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

   

  2. Předmět kupní smlouvy

  2.1. Všechny informace týkající se zboží uvedené a zveřejněné na internetové stránce

  Galanto.cz, např. popis zboží, specifikace, fotografie atd., jsou informacemi dostupnými v době jejich zveřejnění, přičemž zboží se může ve skutečnosti určitým způsobem lišit. Galanto.cz  si vyhrazuje právo provést úpravy menšího rozsahu u popisu zboží za účelem uvedení popisu do souladu se skutečností bez nutnosti upozornit Zákazníka.

  2.2. Množství zboží na skladě, které je uvedeno na internetové stránce, je informativního charakteru a  Galanto ho může bez předchozího upozornění aktualizovat.

  2.3. V případě, že se konkrétní zboží již nevyrábí, nedodává, není na skladě, je nedostupné nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena, Galanto.cz si vyhrazuje právo po dohodě se Zákazníkem odstoupit od kupní smlouvy. Pokud Zákazník již zaplatil zcela nebo zčásti zálohu na kupní cenu, bude tato záloha převedena zpět na bankovní účet Zákazníka.

   

  3.Objednání zboží

   3.1.Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě www.galanto.cz nebo telefonicky na kontaktních číslech Prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.( smlouva uzavřená na dálku)

  3.2. Po uzavření kupní smlouvy Zákazník obdrží jedno vyhotovení kupní smlouvy v podobě automaticky generovaného e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou uvedl v objednávce. Tento e-mail potvrzuje, že objednávka byla doručena Galanto a že byla uzavřena kupní smlouva.

  3.3. Do okamžiku odeslání zboží má Zákazník možnost odstoupit od kupní smlouvy bez jakékoli sankce, a to e-mailem na adresu info@galanto.cz, přičemž tento e-mail musí obsahovat jméno a příjmení Zákazníka, adresu, datum objednávky a číslo objednávky (uvedeno v automatickém potvrzujícím e-mailu).

  3.4.Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.

  3.5.Kupující bere výslovně na vědomí, že fotografie zboží v obchodě jsou pouze ilustrační a skutečné zboží se tak může od fotografií lišit . Zákazník bere výslovně na vědomí, že odlišnost zboží od vyobrazení na fotografiích nepředstavuje vadu, která by mu zakládala jakékoli nároky.

  3.6. Prodávající upozorňuje kupujícího, že módní doplňky mají následující specifické vlastnosti:

   

  a) Každý kus je jedinečný a může se lišit od ostatních kusů, a to včetně jednotlivých prvků  (např. jednotlivých kamínků na špercích) a jejich rozměrů.

   

  b) Šperky jsou malých rozměrů a veškeré fotografie na e-shopu Galanto.cz jsou proto pouze ilustrační (nezobrazují reálnou velikost)

   

  Fakturu (účtenku) dostáváte v elektronické podobě a pečlivě si ji uschovejte.

  3.7. Zákazník má kdykoli přístup k jím uzavřeným kupním smlouvám do dobu pěti let zpětně.

   

  4.Cena zboží

   4.1. Všechny ceny na internetových stránkách www.Galanto.cz jsou uvedené včetně DPH. V případě, že cena zboží je uvedena omylem jako nižší, nebo dokonce nulová, Galanto.cz není povinna Zákazníkovi toto zboží za chybně uvedenou cenu dodat. V takovém případě Galanto.cz upozorní Zákazníka na chybu a Zákazník může změnu kupní smlouvy potvrdit za nově uvedenou kupní cenu nebo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud Zákazník již zaplatil zcela nebo zčásti zálohu na kupní cenu a od kupní smlouvy odstoupí, bude tato záloha převedena zpět na bankovní účet Zákazníka.

  4.2.Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

   

  5.Platební podmínky

  5.1.Zákazník je povinen uhradit cenu zboží jedním z následujících způsobů podle svého výběru:

  • -při převzetí zboží v hotovosti
  • -bankovním převodem

  číslo účtu v České republice: 2300324129 / 2010

  pro platby v Eurech: IBAN: CZ6420100000002801207908     BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX  ,vedený u společnosti Fio Banka,(dále jen „účet prodávajícího“)

  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  V případě obědnávky zasílané do zahraničí požadujeme platbu vždy předem.

  V případě, že se Kupující s Prodávajícím dohodli na osobním předání zboží, je možné zboží zaplatit v hotovosti při převzetí zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek ve výši 200 Kč za poštovné a balné. (slovy: dvěstě korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

   

  6. Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

  6.1. Místo dodání si Zákazník stanoví při objednání zboží. Za splnění dodání zboží se považuje jeho doručení na adresu uvedenou v objednávce Zákazníka.

  6.2.Většina nabízeného zboží je skladem a prodávající je schopen jej vyexpedovat  do 24 hodin. Pokud je zboží v zahraničním skladu, je expedice do 2-3 týdnů, dle vybraného zboží. V případě, že z různých důvodů bude dodací lhůta delší, či nebude v dohledné době možné vyřídit objednávku celou, budeme Vás o tom informovat.

  6.3. Dodací lhůta je uvedena u každého zboží zvlášť. Pokud si Zákazník objedná zboží s různou dodací lhůtou, dodací lhůta se řídí podle nejdelší z nich.

  6.4. Zákazník je srozuměn s tím, že ve výjimečných případech může dojít k prodloužení dodací doby z důvodu zpoždění vzniklého na straně výrobce nebo z nepředvídatelných důvodů, které nemůže  Galanto ovlivnit.

  6.5. O odeslání objednaného zboží na Zákazníkem uvedenou dodací adresu je Zákazník informován e-mailem.

  6.6.. V případě, že www.Galanto.cz nemůže z objektivních důvodů objednané zboží doručit, oznámí tuto skutečnost neprodleně Zákazníkovi. Tímto oznámením www.Galanto.cz v příslušném rozsahu odstupuje od kupní smlouvy. Pokud Zákazník již zaplatil zcela nebo zčásti zálohu na kupní cenu, bude tato záloha převedena zpět na bankovní účet Zákazníka.

  6.7. Vyzvednutí objednaného zboží osobně v sídle Galanto.cz s.r.o není možné.

  6.8. Cenu balného a dopravy zboží na místo dodání uvedené Zákazníkem v objednávce hradí Zákazník. Při objednávce má možnost si zvolit vyhovujícího přepravce.

  6.9. Zboží je dodáváno s fakturou, pouze v případě objednání zboží jiným než přes webové rozhraní www.Galanto.cz, která slouží zároveň jako daňový doklad a záruční list.Při objednávce přes stránky www.Galanto.cz je faktura zasílána v elektonické podobě.

  6.10. Jakékoli dodatečné náklady na dopravu, které vzniknou mezi přepravní službou a Zákazníkem poté, co www.Galanto.cz předalo zboží k odeslání (např. z důvodu následné změny místa dodání Zákazníkem), je povinen platit Zákazník.

  6.11. V případě nepřevzetí zboží Zákazníkem si www.Galanto.cz vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.

  6.12. Za škody vzniklé na zboží během přepravy k Zákazníkovi odpovídá přepravce.

  6.13. Až do úplného zaplacení celé kupní ceny, poplatku za dopravu, poplatku za balné a dalších případných plateb účtovaných v daném případě zůstává zboží vlastnictvím www.galanto.cz. Zákazník nabývá vlastnické právo k dodanému zboží teprve úplným zaplacením všech výše uvedených položek.

   

  7. Odstoupení od smlouvy

  7.1.Spotřebitel má právo podle  § 1829 a n. občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě dodavateli. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura, kterou má zákazník kdykoli k dispozici k nahlédnutí a stažení na www.galanto.cz ve svém účtu vytvořeném při objendávce.

  7.2.Kupující kontaktuje prodávajícího písemně mailem, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

  7.3. Při vrácení zboží je Zákazník povinen přiložit doklad o koupi,důvod vrácení zboží, žádost o odstoupení od smlouvy včetně čísla účtu.


  Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím vráceny peníze za zboží po odsouhlasení dobropisu převodem na účet kupujícího do 14 dnů od převzetí zboží.V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.


  V případě odstoupení od smlouvy se na zboží nevztahuje akce doprava zboží zdarma.
  Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

  • Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem. Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis".
  • Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu.
  • Musí být nepoškozené a kompletní.
  • S originálním dokladem o koupi.
  • V žádném případě nám zboží nezasílejte na dobírku!!! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.
  • Zboží zašlete na doručovací adresu:
  • Galanto.cz
  • Žitná 611
  • 250 84 Sibřina

  • Kupující si sám hradí náklady spojené s vrácením zboží.

   

   8. Reklamace

  8.1. Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců. Případná reklamace musí být uplatněna u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena a to bez odkladu,ihned po zjištění závadyK reklamaci je třeba předkládat zboží řádně vyčištěné a suché.

  8.2 .Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby,případně technologického postupu. Tyto vady se obvykle projeví již po krátké době užívání.

  • V případě odstranitelné vady máte nárok na bezplatnou záruční opravu.
  • V případě vady neodstranitelné máte nárok na dodání nového zboží bez vady, přiměřenou slevu z kupní ceny, vrácení peněz.
  • Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépeza pomoci dokladu o koupi.
  • Zboží zašlete na doručovací adresu :
   • Galanto.cz
    • Žitná 611
    • 250 84 Sibřina
  • Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení.
  • Při splnění všech výše uvedených podmínek budou kupujícímu vráceny peníze za zboží po přezkoumání vráceného zboží, nejpozději však do 30 kalendářních dnů a to převodem na účet kupujícího. Při neoprávněné reklamaci bude částka  ponížena o náklady spojené s expedicí a dopravou zboží kupujícímu ve výši 200 ,-Kč .
  • Za vadu zboží se nepovažuje (mimo jiné) obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže), textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo barevném tónu) a lakovaných ploch oproti vyobrazení v internetovém obchodu. Za vadu zboží se nepovažují také rozdíly rozměrů v rámci obvyklé tolerance. Kupující bere na vědomí, že všechny rozměry uvedené v e-shopu jsou uvedeny s možnou odchylkou v rámci této obvyklé tolerance.
  • U zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla tato nižší cena sjednána.
  • Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu vady, pokud kupující zboží užívá i přes vědomost o existenci vady a další užívání může mít vliv na rozsah vady.
  • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení návodu k použití nebo nesprávným užíváním (např. vystavením vlivu působení počasí, není-li zboží určeno k venkovnímu užívání, nesprávnou údržbou, nesprávným skladováním, mechanickým poškozením, uplynutím životnosti uváděné výrobcem).

   9. Souhlas se zpracováním osobních dat

  Souhlasem s obchodními podmínkami udělujete souhlas se zpracováním vašich osobních dat, poskytnutých z vaší strany při realizaci nákupu. Také udělujete souhlas s předáním uvedených dat našim partnerským přepravním službám.

   

  Návod na ošetřování výrobků zakoupených u společnosti Galanto:

  Vážení spotřebitelé,
  na Vámi zakoupený výrobek se vztahuje záruka na výrobní vady v délce 24 měsíců od data zakoupení, věnujte prosím
  maximální pozornost následujícímu textu.
  Je třeba důrazně připomenout, že pravidelným ošetřováním prodloužíte životnost Vámi zakoupeného výrobku a
  respektováním našich doporučení je možno dosáhnout Vaší i naší spokojenosti. Upozorňujeme dále, že je nutná neustálá kontrola
  stavu obuvi a po případném zjištění vady bezodkladné uplatnění reklamace v místě, kde byla zakoupena. Dbejte na to, k
  jakému účelu nebo pro jakou příležitost budete obuv používat.
  Již při vybírání obuví dbejte na to, aby typ, číslo a tvar přesně odpovídal Vašim potřebám, jeji nevhodné zvolení není v
  žádném případě důvodem k reklamaci, tedy bude z naší strany považována za neoprávněnou. Rovněž na
  závady, které vzniknou nerespektováním uvedených údajů, nesprávným a nevhodným použitím, opotřebením či
  poškozením obuvi nebude brán zřetel, případná reklamace bude zamítnuta. V žádném případě není možno zaměňovat
  lhůtu pro uplatnění reklamace s životností obuvi, tzn. s dobou po kterou při správném používání, údržbě a ošetřování
  může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, účelovosti a rozdilnosti v intenzitě jeho užíváni' vydržet.
  Rádi bychom Vám připomněli, že pro každou příležitost je vhodný jiný druh obuvi, přečtěte si prosím pečlivě následující
  pokyny:

  -Společenská obuv je určena k nošení v interiéru a nehodí se k delší chůzi, je velmi citlivá na mokro a nerovný
  povrch.

  -Obuv pro volný čas může být používána pro chůzi na delší vzdálenosti i v mírném, upraveném přírodním
  prostředí.

  -Sportovní obuv vybírejte zvlášť pečlivě s důrazem na to, aby byla přesně zvolena odpovídající velikost a noha
  v obuvi pevně seděla. Sportovní obuv je určena vždy pro konkrétní skupinu sportů.

  -Sportovně rekreační obuv je určena k běžnému nošení, rekreačním účelům, chůzi. Není přizpůsobena
  k vrcholovým nebo speciálním sportům - kopaná, halové sporty atd.
  Obuv používaná k jinému účelu než je určena nemůže být reklamována!

  Užívání obuvi:
  -Obuv střídejte, obzvláště při vlhkém počasí, promočenou obuv sušte postupně, bez tepelného zdroje.
  -Po vyzutí obuv napněte na napínák odpovídající velikosti, popřípadě vyztužte novinovým papírem.
  -Při obouvání obuvi uzavřeného střihu je nutností používat obouvaci lžíci, aby jste zabránili polámání patní části.
  -Obuv v žádném případě neperte v pračce.
  -Boty se zdrhovadlem zapínejte opatrně, nikdy ne silou.
  -Novou obuv noste zpočátku kratší dobu, aby se přizpůsobila tvaru nohy.
  Záruka se vztahuje na:
  - Na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, nebo vadou technologie výroby -
  tyto vady se projeví většinou již při krátkodobém používání obuvi.
  Záruka se nevztahuje na:
  -Změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu na údržbu a ošetřování. -Každou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby důsledkem jejího opotřebeni způsobeného obvyklým
  užíváním (dle zákona č. 136/2002 Sb. § 619. odst. 2).
  -Vlivem nesprávného užívání, včetně neodborného zásahu do obuvi.
  -Mechanicky poškozenou a její části.
  -Opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a jejího užívání.
  -Obuv u které byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením.
  -Pouštění barvy při zvýšeném pocení nohou nebo provlhnut! usňové obuvi.
  -Na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní useň - kůži.

   Tým Galanto.cz Vám přeje příjemný nákup.


  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace V pořádku

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Doporučujeme dokoupit

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?